RNDr. Ilona Mašterová, CSc.

Vedoucí laboratoře, screener

RNDr. Ilona Mašterová vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor antropologie. Po promoci v roce 1984 nastoupila na interní aspiranturu na katedře antropologie. Od roku 1986 do roku 1991 pracovala v Centru onkologické prevence na Praze 4. V roce 1991 začala pracovat v cytologické laboratoři společnosti ADC Sanatorium s. r. o., nyní Poliklinika Anděl s. r. o., kde působí dodnes. V roce 1989 získala atestaci na úseku činnosti Morfologické a cytologické vyšetřovací metody. V roce 1994 vykonala zkoušku a je registrovaná jako cytotechnolog International Academy of Cytology s titulem CT(IAC-GYN). Zabývá se také andrologickou a osteologickou problematikou.