MUDr. Věra Krpatová

Diabetoložka

Po promoci na 1. Lékařské Fakultně Karlovy Univerzity v Praze nastoupila
na 1.Interní kliniku FN Pod Petřínem vedené profesorem MUDr. O.Gregorou,
DrSc., následně pracovala na 1. Interní klinice FN Královské Vinohrady u
prof. MUDr. P.Horáka, CSc. Od počátku 90tých let pracuje v pražských
ambulantních zařízení.


Má odbornou a specializovanou způsobilost pro diabetologii a vnitřní
lékařství. Pravidelně se účastní kongresů EASD (European Asscociation
for the Study of Diabetes) a ADA (American Diabetes Association) i České
diabetologické společnosti.