MUDr. Petra Buderová, Ph.D.

Kardioložka

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 2007 pracovala dva roky na interním oddělení Oblastní nemocnice Kolín. V roce 2009 začala pracovat na III. interní-kardiologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, současně od roku 2012 jako vědecký pracovník a od roku 2014 jako odborný asistent 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2014 obhájila disertační práci v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a získala titul Ph.D. V roce 2014 také složila atestační zkoušku z kardiologie.


Je členkou České kardiologické společnosti a American Heart Association.