MUDr. Miroslav Havlín

Gynekolog

MUDr. Miroslav Havlín promoval v roce 1980 na FVL UK Praha, v letech 1984 a 88 získal atestace I. a II. stupně z gynekologie a porodnictví, roku 2000 pak atestaci z gynekologie dětí a dopívajících. Do roku 1989 byl sekundárním lékařem gynekologicko-porodního oddělení v Kolíně, v letech 1990–96 pracoval jako odborný asistent Kliniky porodnictví a gynekologie 2. LF UK Praha v Londýnské ul. Od 1996 je lékařem ADC Sanatorium.


MUDr. Miroslav Havlín je předsedou Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologické a porodnické společnosti a místopředsedou České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP. Jeho hlavním odborným zájmem je gynekologie dětí a dospívajících, především antikoncepce mladistvých. Je autorem zhruba 50 odborných článků a 140 odborných přednášek a posterů. Rozsáhlá je i jeho osvětová literární i přednášková činnost.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.