MUDr. Michaela Zenáhlíková

Kardioložka

Absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1991. Po promoci první klinické zkušenosti získala v Oblastní nemocnici Kladno a v Interní nemocnici Oblouková. Od roku 1998 pracovala ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a to na I. interní a III. interní-kardiologické kliniky, kde pracovala na koronární jednotce.


Od roku 2002 pracuje na zkrácený úvazek jako kardiolog na Kardiochirurgické klinice FN Královské Vinohrady, kde se věnuje hlavně diagnostice, předoperační a pooperační péči o pacienty, kteří podstupují revaskularizační či chlopenní operaci.

Specializace

V roce 1998 složila atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2002 pak atestaci z kardiologie. Je nositelem funkční licence pro transesofageální echokardiografii.


Zaměřuje sehlavně na echokardiografii (transtorakální i transesofageální), chlopenní vady a ischemickou chorobu srdeční, ale věnuje se i ostatním oblastem kardiologie. Od roku 2015 je vedoucí lékařkou a odborným garantem pro obor kardiologie na Poliklinice Anděl.