MUDr. Jiří Jón

Endokrinolog

Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci v roce 2004 nastoupil na Interní oddělení Nemocnice Na Homolce, kde pracuje dosud v rámci lůžkového oddělení a zároveň diabetologické/endokrinologické ambulance.


V roce 2010 získal specializaci ve vnitřním lékařství a následně v roce 2014 specializaci ve společném oboru diabetologie a endokrinologie.