MUDr. Helena Mašková, CSc.

Endokrinoložka

Vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po promoci nastoupila na interní oddělení v Měšicích. Následně získala aspiranturu u prof. Oty Schücka, DrSc. na III. interní výzkumné základně Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Na tomto pracovišti získala titul kandidáta věd. MUDr. Helena Mašková, CSc. má 1. a 2. atestaci z vnitřního lékařství a atestaci z endokrinologie. Od r. 1993 pracovala v Endokrinologickém ústavu v Praze. Je držitelkou funkční licence pro obor endokrinologie a diplomu celoživotního vzdělávání lékařů České lékařské komory.