MUDr. Eva Dogoši

Dermatoveneroložka


– 2014 licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor a odborný zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru
– 2009 specializovaná způsobilost v oboru dermatovenerologie
– 2004 atestace 1.stupně v oboru dermatovenerologie
– 2001 promoce na 1.LF UK

Praxe


– od r. 2004 dermatovenerologická ambulantní zařízení v Praze
– 2002-2004 Dermatovenerologická klinika FNB
– 2001-2002 Dermatovenerologická klinika FNKV


Další odborná činnost : publikační (Praktický lékař, Klinická trichologie, Čs.dermatologie, Dermatologie pro praxi), spolupráce s poradnou U lékaře.cz.