Laboratoř cytologie

Laboratoř se specializuje na gynekologickou cytologickou diagnostiku (onkologická i funkční cytologie)

Vyšetřování screeningové cervikovaginální cytologie je jediným účinným testem v prevenci ca cervixu. Jde o hodnocení buněk získaných stěrem z genitálního traktu ženy s cílem:

  • odhalit přednádorové změny nebo časná stadia zhoubného nádoru děložního čípku

  • zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální a účinnější léčby

  • diagnostikovat další onemocnění (zánět, parazit)

pdf

  Laboratorní příručka

pdf

Průvodka k cytologickému vyšetření

RNDr.Ilona Mašterová, CSc.

RNDr.Ilona Mašterová, CSc.

vedoucí laboratoře, skríner
MUDr. Jarmila Sedlaříková

MUDr. Jarmila Sedlaříková

zástupce vedoucí laboratoře, lékař – diagnostik
Irena Mandlíková

Irena Mandlíková

laborant