• EKG

 • 24hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM)

 • Monitorace EKG (holter) – 24-48hodinová

about_small_2

EKG – elektrokardiograf

Podstata vyšetření
EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Je základní součástí každého kardiologického vyšetření, v akutních případech je zcela nezbytné. Pomáhá při diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, ztráty vědomí či bušení srdce, protože umí prokázat odchylky od pravidelného srdečního rytmu, poruchy tvorby či převodu vzruchu v srdci (arytmie) nebo nedostatečné prokrvení srdce (ischemii).

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Celé vyšetření je zcela nebolestivé, nehrozí žádná rizika ani komplikace.

Průběh vyšetření
Na paži vám bude připevněna měřicí tlaková manžeta, která se bude v pravidelných intervalech nafukovat a vyfukovat. Současně vám bude připevněn monitor, o velikosti většího mobilního telefonu, na pásek kolem pasu či pověšen kolem krku. Poté se věnujete běžným každodenním aktivitám. Po celou dobu zaznamenáváte významné činnosti (fyzická či psychická námaha), obtíže (bolesti hlavy, pocity na omdlení, nestabilita apod.). Během obtíží je možné spustit měření pomocí tlačítka START/STOP. Při měření je nutné mít paži zcela nehybnou, volně podél trupu, jinak přístroj nemusí hodnotu správně změřit a měření je třeba opakovat.

24hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM)

Podstata vyšetření
TK Holter je měření krevního tlaku a pulzu v pravidelných předem daných intervalech po dobu 24 hodin a hodnoty jsou zaznamenávány do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných činnostech i v období spánku. Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, spánku a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky. Jednotlivé hodnoty i vypočtené průměry umožňují s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi (vysoký krevní tlak), stanovit závažnost hypertenze a její rizikovost.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Holter Tk – tlakový holter nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečný i pro těhotné ženy.

Průběh vyšetření
Na zápěstí, kotníky a hrudník vám budou připevněny elektrody.
Aby byl záznam co nejpřesnější, používáme před přiložením elektrod malé množství gelu nebo vodného roztoku. Vlastní záznam elektrické aktivity srdce trvá několik sekund a je zaznamenán na papír.

Výsledky vyšetření
Výsledek vyšetření vám lékař sdělí ihned.

Holter EKG

Podstata vyšetření
Holter EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdeční (EKG) kontinuálně po dobu 24-48 hodin a zaznamenává ji do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Holter EKG slouží k zachycení poruch srdečního rytmu za delší časové období. V průběhu vyšetření si současně vedete záznam aktivit a potíží, díky čemuž je možné zjistit, zda obtíže skutečně souvisejí s poruchou srdečního rytmu.

Průběh vyšetření
Na hrudník vám budou připevněny elektrody EKG a vlastní záznamník, velikosti většího mobilního telefonu, budete mít připevněn na pásku kolem pasu či zavěšen kolem krku. Poté se již věnujete běžným každodenním činnostem. S přístrojem se nesmíte pouze koupat či sprchovat, jelikož by došlo ke zničení elektrod a záznamníku. Po celou dobu monitorace si zapisujte denní činnosti a také vaše eventuální obtíže spolu s časovým údajem – významně to pomůže při stanovení diagnózy a ozřejmění vašich obtíží.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Holter EKG nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečný i pro těhotné ženy.

* ceník pro samoplátce

MUDr. Pavol Brunclík

MUDr. Pavol Brunclík

Kardiolog
MUDr. Jindřiška Jelínková

MUDr. Jindřiška Jelínková

Kardiolog

Pracoviště Pankrác

Hvězdova 1073
140 00, Praha 4 – Pankrác
Tel: +420 241 404 663, 212 244 319, 212 244 320
E-mail: pankrac@andelpoliklinika.cz

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
17.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
12.00

Pondělí

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Úterý

 • Pankrác
  07.30 - 17.00

Středa

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Čtvrtek

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Pátek

 • Pankrác
  07.30 - 12.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
17.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
12.00

Pondělí

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Úterý

 • Pankrác
  07.30 - 17.00

Středa

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Čtvrtek

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Pátek

 • Pankrác
  07.30 - 12.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
16.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
16.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
18.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
16.00

Mudr. Brunclík Pavol
12.30
14.00

Pondělí

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 16.00

Úterý

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 16.00

Středa

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 18.00

Čtvrtek

Pátek

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 14.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
07.30
12.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
16.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
16.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
18.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
16.00
Mudr. Brunclík Pavol
12.30
14.00

Pondělí

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 16.00

Úterý

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 16.00

Středa

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 18.00

Čtvrtek

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 16.00

Pátek

 • Mudr. Brunclík Pavol
  07.30 - 12.00
 • Mudr. Brunclík Pavol
  12.30 - 14.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Čtvrtek