Kardiologická ambulance

Naše ambulance nabízí komplexní péči o kardiologické pacienty a pacienty s onemocnění cév.

 • EKG

 • Zátěžové EKG (ergometrie)

 • Echokardiografické vyšetření

 • 24hodinová monitorace krevního tlaku (ABPM)

 • Monitorace EKG (holter) – 24-48hodinová

 • Monitorace krevní srážlivosti (INR/Quick)

Ambulance spolupracuje s většinou kardiocenter v Praze.

about_small_2

EKG – elektrokardiograf

Podstata vyšetření
EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdce. Je základní součástí každého kardiologického vyšetření, v akutních případech je zcela nezbytné. Pomáhá při diagnostice bolestí na hrudi, dušnosti, ztráty vědomí či bušení srdce, protože umí prokázat odchylky od pravidelného srdečního rytmu, poruchy tvorby či převodu vzruchu v srdci (arytmie) nebo nedostatečné prokrvení srdce (ischemii).

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Celé vyšetření je zcela nebolestivé, nehrozí žádná rizika ani komplikace.

Průběh vyšetření
Na zápěstí, kotníky a hrudník vám budou připevněny elektrody.
Aby byl záznam co nejpřesnější, používáme před přiložením elektrod malé množství gelu nebo vodného roztoku. Vlastní záznam elektrické aktivity srdce trvá několik sekund a je zaznamenán na papír.

Výsledky vyšetření
Výsledek vyšetření vám lékař sdělí ihned.

TTE – transtorakální echokardiografie

Podstata vyšetření
TTE je vyšetření srdce ultrazvukem, při kterém přiložením sondy na hrudník získáme obraz srdce a jeho částí (srdečních síní, komor a chlopní) v pohybu a také informace o proudění krve v srdci. Zobrazíme poruchy tvaru a kontraktility srdce (stažlivosti), přítomnost chlopenních vad, krevních sraženin či vrozených abnormalit. Dokážeme také vypočítat mnoho dalších parametrů krevního oběhu a tlaku krve v srdci.

Průběh vyšetření
Sonda se mírným tlakem přikládá na kůži hrudníku v oblasti hrudní kosti, pod prsem, v nadbřišku a na krku. Pro lepší zobrazení lékař použije pod sondu malé množství gelu.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. TTE nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečné i pro těhotné ženy. Vyšetření je komplexní, zcela nebolestivé a neinvazivní.

Bicyklová ergometrie

Podstata vyšetření
Bicyklová ergometrie je záznam elektrické aktivity srdce v průběhu stupňující se zátěže na bicyklu. Bicyklový ergometr je speciálně upravený „rotoped“, který umožňuje automaticky zvyšovat zátěž během testu, současně kontinuálně po celou dobu vyšetření zaznamenává vaše EKG a opakovaně měří krevní tlak.

Kdy se vyšetření využívá

 • Nejčastěji se toto vyšetření provádí při podezření na poruchu prokrvení srdečního svalu (ischemii), která se projevuje jako bolest na hrudi označovaná jako angina pectoris. Potíže však nemusí být vždy typické, mohou se zejména u pacientů s cukrovkou projevit spíše jako dechová tíseň, dále se mohou vyskytovat pouze při určitém stupni zátěže. U některých pacientů se přechodné prokrvení srdečního svalu nemusí bolestí či dušností projevit vůbec. Cílem ergometrie je vyvolat určitou zátěž, při které se mohou obtíže objevit, a zaznamenat změny na elektrokardiogramu při obtížích.

 • Ke stanovení maximální zátěže, kterou nemocný zvládne (tolerance zátěže) nebo ke stanovení optimální zátěže pro léčebnou rehabilitaci (např. u pacientů po infarktu myokardu či operaci srdce).

 • U nemocných s poruchami srdečního rytmu (arytmiemi) je cílem arytmii během vyšetření zaznamenat, objasnit druh arytmie a usnadnit tak její možnou léčbu.

 • K posouzení reakce srdečního tepu na zátěž a takzvané chronotropní kompetence, tj. schopnosti srdce dosáhnout při zátěži optimální srdeční frekvence (k optimálnímu zásobení pracujících svalů okysličenou krví).

 • U nemocných s vysokým krevním tlakem či podezřením na něj k posouzení reakce krevního tlaku na zátěž.

 • U nemocných s kardiostimulátorem k posouzení jeho správné funkce při fyzické zátěži.

Příprava před vyšetřením
3 hodiny před výkonem jezte pouze lehčí jídla. S sebou si vezměte seznam užívaných léků (některé léky bude před výkonem třeba vysadit – to je nutné konzultovat s lékařem, který vás k vyšetření posílá), sportovní obuv (tenisky), volnější kalhoty a ručník. Výkon nelze provádět při známkách zánětlivého onemocnění.

Průběh vyšetření
Na hrudník a záda vám budou připevněny elektrody, na paži manžeta tlakoměru. Nejdříve se zaznamenají vstupní klidové hodnoty EKG a krevního tlaku. Na monitoru ergometru uvidíte rychlost otáček, zátěž se bude každou minutu či dvě zvyšovat a současně se vám bude automaticky měřit krevní tlak. Pokud dosáhnete vrcholu sil nebo jsou vyvolány obtíže, pro které jste vyšetřováni, ihned to sdělte lékaři, který po zvážení test ukončí. Test může být ukončen kdykoli v průběhu vyšetření z bezpečnostních důvodů (vysoký krevní tlak, závažná porucha srdečního rytmu, změny EKG svědčící pro poruchu prokrvení). Po ukončení zátěže vám po dobu 3–5 minut bude zaznamenáváno EKG a krevní tlak.

Rizika vyšetření
Komplikace spojené s vyšetřením jsou vzácné. Nejčastější možné komplikace jsou mdloby, závratě bezprostředně po výkonu. Velmi vzácně jsou poruchy srdečního rytmu či infarkt myokardu.

Holter EKG

Podstata vyšetření
Holter EKG zaznamenává elektrickou aktivitu srdeční (EKG) kontinuálně po dobu 24-48 hodin a zaznamenává ji do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Holter EKG slouží k zachycení poruch srdečního rytmu za delší časové období. V průběhu vyšetření si současně vedete záznam aktivit a potíží, díky čemuž je možné zjistit, zda obtíže skutečně souvisejí s poruchou srdečního rytmu.

Průběh vyšetření
Na hrudník vám budou připevněny elektrody EKG a vlastní záznamník, velikosti většího mobilního telefonu, budete mít připevněn na pásku kolem pasu či zavěšen kolem krku. Poté se již věnujete běžným každodenním činnostem. S přístrojem se nesmíte pouze koupat či sprchovat, jelikož by došlo ke zničení elektrod a záznamníku. Po celou dobu monitorace si zapisujte denní činnosti a také vaše eventuální obtíže spolu s časovým údajem – významně to pomůže při stanovení diagnózy a ozřejmění vašich obtíží.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Holter EKG nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečný i pro těhotné ženy.

Holter TK – tlakový holter

Podstata vyšetření
TK Holter je měření krevního tlaku a pulzu v pravidelných předem daných intervalech po dobu 24 hodin a hodnoty jsou zaznamenávány do paměti přístroje. Po ukončení monitorování se celý záznam z přístroje přepíše na pevný disk počítače, kde je potom automaticky vyhodnocen a následně revidován a opraven lékařem. Měření probíhá automaticky v běžném denním režimu, při běžných činnostech i v období spánku. Z naměřených hodnot jsou následně vypočteny průměry za období dne, spánku a za celé období 24 hodin, vyhledány maximální a minimální tlaky. Jednotlivé hodnoty i vypočtené průměry umožňují s jistotou stanovit či vyloučit hypertenzi (vysoký krevní tlak), stanovit závažnost hypertenze a její rizikovost.

Průběh vyšetření
Na paži vám bude připevněna měřicí tlaková manžeta, která se bude v pravidelných intervalech nafukovat a vyfukovat. Současně vám bude připevněn monitor, o velikosti většího mobilního telefonu, na pásek kolem pasu či pověšen kolem krku. Poté se věnujete běžným každodenním aktivitám. Po celou dobu zaznamenáváte významné činnosti (fyzická či psychická námaha), obtíže (bolesti hlavy, pocity na omdlení, nestabilita apod.). Během obtíží je možné spustit měření pomocí tlačítka START/STOP. Při měření je nutné mít paži zcela nehybnou, volně podél trupu, jinak přístroj nemusí hodnotu správně změřit a měření je třeba opakovat.

Rizika vyšetření
Před vyšetřením není nutná žádná příprava, po vyšetření nejste ničím omezeni. Holter Tk – tlakový holter nemá žádná rizika či komplikace, je bezpečný i pro těhotné ženy.

Monitorace krevní srážlivosti (INR/Quick)

Podstata vyšetření
Stanovení hodnoty INR (Quick) se provádí u všech pacientů, kteří jsou léčeni perorální antikoagulační léčbou Warfarinem/Lawarinem. U osob, které Warfarin/Lawarin neužívají, je hodnota INR za normálních okolností nezvýšená, tj. 1,0. U nemocných léčených Warfarinem/Lawarinem je nutné, aby hodnota INR (Quick) byla stabilně nad 2 (dle indikace k této léčbě 2-3 či 2-3,5). INR se stanovuje z žilní krve. Naše ambulance disponuje přístrojem k monitorování INR papírkovou metodou, tj. bez nutnosti odběru krve ze žíly, současně se výsledek a aktuální hodnotu INR dozvíte za několik sekund po odebrání kapky krve z prstu.

Průběh vyšetření
Na vyšetření nemusíte být nalačno. Bude vám odebrána kapka krve z prstu a vzorek vaší krve bude ihned vyhodnocen. Výsledek vyšetření – hodnota INR – vám bude ihned sdělen a další dávkování Warfarinu bude hned konzultováno s lékařem.

Pracoviště Vysočany

K Moravině 6
190 00, Praha 9 – Vysočany
Tel: + 420 284 000 866
E-mail: vysocany@andelpoliklinika.cz

Naši lékaři

 • MUDr. Lucie Srncová

  MUDr. Lucie Srncová

      Kardiologie
 • MUDr. Michaela Zenáhlíková

  MUDr. Michaela Zenáhlíková

      Kardiologie

  Od roku 1998 pracovala ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a to na I. interní a III. interní-kardiologické kliniky.

 • MUDr. Eva Pašková

  MUDr. Eva Pašková

      Kardiologie

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00
Vysočany
08.00
16.00

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00

MUDr. Michaela Zenáhlíková
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00

MUDr. Michaela Zenáhlíková
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00

MUDr. Pašková Eva
15.30
19.30
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00

Pondělí

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00
 • MUDr. Michaela Zenáhlíková
  08.00 - 16.00

Úterý

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00

Středa

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00
 • MUDr. Michaela Zenáhlíková
  08.00 - 16.00

Čtvrtek

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00
 • MUDr. Pašková Eva
  15.30 - 19.30

Pátek

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
MUDr. Michaela Zenáhlíková
08.00
16.00
MUDr. Michaela Zenáhlíková
08.00
16.00

Pondělí

 • MUDr. Michaela Zenáhlíková
  08.00 - 16.00

Středa

 • MUDr. Michaela Zenáhlíková
  08.00 - 16.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00
MUDr. Lucie Srncová
08.00
16.00

Pondělí

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00

Úterý

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00

Středa

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00

Čtvrtek

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00

Pátek

 • MUDr. Lucie Srncová
  08.00 - 16.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
MUDr. Pašková Eva
15.30
19.30

Čtvrtek

 • MUDr. Pašková Eva
  15.30 - 19.30