Endokrinologie

Endokrinologie

Onemocnění štítné žlázy je nejčastější endokrinní chorobou. Dle některých zdrojů se problémy se štítnou žlázou vyskytnou až u deseti procent světové populace a až u třiceti procent žen. Správnou diagnostikou a léčbou se dá tato nemoc řešit. Poliklinika Anděl provádí ultrazvukové vyšetření štítné žlázy, kterým lze velmi přesně zhodnotit objem štítné žlázy nebo velikost případně nalezených cyst a uzlů.

  Jak probíhá vyšetření?

  Ultrazvukové vyšetření netrvá ani 5 minut a provádí se přímo v ordinaci. Snímky jsou rovnou přenášeny a ukládány v informační systému a pacient si jej může ihned prohlédnout na monitoru. Disponujeme zcela novým sonografickým přístrojem, kterým lze určit strukturu štítné žlázy a pomocí dopplerovského vyšetření změříme prokrvení.

  • Ultrazvukové vyšetření štítné žlázy
  • Vyšetření lymfatických uzlin na krku
  • Vyšetření příštítných tělísek
  • Krevní odběr – přímo v našem zařízení nebo můžete využít některé z odběrových míst laboratoře Synlab, se kterou spolupracujeme

  Jsme ve spojení se specializovanými centry v péči o nemocné s chorobami příštítných tělísek, nadledvin a hypofýzy. (ÚVN, FN Motol, VFN)

  V případě nutnosti operačního řešení spolupracujeme s:

  • Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN,
  • III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a FN Motol,
  • Neurochirurgickou a neuroonkologickou klinikou 1. LF UK a ÚVN.

   
  Ceník