Kostní denzitometrie – standard při prevenci osteoporózy
Kostní denzitometrie – DEXA (dual energy X-ray absorptiometry, dvoufotonová rentgenová absorpciometrie) – je základní a nejrozšířenější metodou měření hustoty kostní hmoty (BMD) a významně se podílí na odhalení osteoporózy.


Osteoporóza je často popisována jako tzv. tichá epidemie, postihuje velkou část populace všech věkových skupin, častější je zejména u žen vyššího věku. Významnou roli při vzniku osteoporózy hraje menopauza – ukončení hormonální činnosti vaječníků.


Mezi 20. a 30. rokem věku je lidská kostra nejmasivnější a obsahuje nejvíce vápníku a kostní hmoty. Dále už kostní hmota jen ubývá. Množství kostní hmoty ovlivňují i naše pracovní návyky a životní styl. Menší riziko řídnutí kostí budou mít ženy více zatěžující pohybový aparát (například poštovní doručovatelky) než ženy s vysloveně sedavým zaměstnáním. S rostoucím věkem totiž množství kostní hmoty pomalu ubývá. Zpravidla o tom ani nevíme, vše se zdá v pořádku, ale naše kosti jsou náchylnější ke zlomeninám. Zlomeniny krčku kyčle jsou obávané i dnes, ale také zlomeniny obratlů mohou být i po zhojení příčinou chronických bolestí.

Rentgen
Rentgenové záření má schopnost pronikat hmotou (např. tělem člověka) a reagovat při svém pronikání postupným zeslabováním svojí intenzity. Princip dvou paprsků využívá rozdílných poměrů absorpce rentgenového záření v měkké tkáni a v kostech a umožňuje používat velmi nízké energie záření. Počítačovým zpracováním pak dojde k výpočtu absorbce záření v kostech člověka a na monitoru přístroje se zobrazí výsledný obraz vyšetření, které vyhodnotí zkušený lékař z našeho týmu.


Během vyšetření pacient leží oblečený na speciálním lůžku přístroje a vyšetřovací skener zachycuje („snímkuje“) jednu nebo více oblastí kostí. Vyšetření trvá několik minut (cca 20–25 min.), není vyžadována zvláštní příprava nebo použití jakýchkoliv léků či kontrastních látek.
Celková dávka rentgenového záření je významně nižší než při RTG snímku hrudníku.

Jak se objednat?
Vyšetření kostní hmoty vám ochotně provedeme na doporučení vašeho praktického lékaře, registrujícího gynekologa, internisty, endokrinologa, revmatologa, ortopeda, neurologa, pneumologa, stomatologa či onkologa.


Lékař vám vypíše „žádanku K“ a vy se poté můžete telefonicky objednat na naše pracoviště na Pankráci. Předepsanou žádanku založíme do vaší dokumentace po případ revizní činnosti vaší pojišťovny.


Vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění maximálně 1x ročně, nepojištěné pacientky vyšetříme za úhradu dle aktuálního ceníku.
Výsledky vyšetření vám předáme pro vašeho lékaře, se kterým budete konzultovat případnou léčbu. Pacientky registrované u lékařů Polikliniky Anděl mají adekvátní léčbu zajištěnou přímo našimi lékaři.

Na žádost pacienty a nepojištěné pacientky:
Fotonová – RTG denzitometrie (3 měření, HSA, Frax analýza)      1800 Kč
Laterální (boční) denzitometrický sken páteře                                   600 Kč


Pacientky pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny (111) s doporučením:

Fotonová – RTG denzitometrie (3 měření, HSA, Frax analýza)        500 Kč
Laterální (boční) denzitometrický sken páteře                                   200 Kč


Pacientky pojištěné u ostatních pojišťoven (s doporučením):
Hradí pojišťovna

MUDr. Olga Havlůjová

MUDr. Olga Havlůjová

RNDr. Ilona Mašterová, CSc.

RNDr. Ilona Mašterová, CSc.

Pracoviště Pankrác

Hvězdova 1073
140 00, Praha 4 – Pankrác
Tel: +420 241 404 663, 212 244 319, 212 244 320
E-mail: pankrac@andelpoliklinika.cz

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
17.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
12.00

Pondělí

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Úterý

 • Pankrác
  07.30 - 17.00

Středa

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Čtvrtek

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Pátek

 • Pankrác
  07.30 - 12.00
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
17.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
18.00
Pankrác
07.30
12.00

Pondělí

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Úterý

 • Pankrác
  07.30 - 17.00

Středa

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Čtvrtek

 • Pankrác
  07.30 - 18.00

Pátek

 • Pankrác
  07.30 - 12.00